Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Macht 5G & Co krank? Wie krank macht es?

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Deutscher Bundestag Petitionsausschuss
50 Υποστηρικτικό 50 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

50 Υποστηρικτικό 50 σε Γερμανία

Ο παραλήπτης του αιτήματος δεν αντέδρασε...

  1. Ξεκίνησε 2021
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 17.04.2021
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

18/04/2023, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 24 Monate nach dem Einreichen der Petition keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass der Petitionsempfänger nicht reagiert hat.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamΠερισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

13.233 Υπογραφές
119 ημέρες υπόλοιπο
10.678 Υπογραφές
497 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα