Регион: Германия

Naturschutz und Ökologie - Förderung der Papierherstellung aus Hanf

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
892 поддържащ 892 в / след Германия
Петицията приключи
  1. Започна 2019
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Завършен

Това е онлайн петиция des Deutschen Bundestags ,

Повече за тази тема

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега