Φόροι

Petition gegen die Tourismus- und Klimaschutzabgabe

Η αναφορά απευθύνεται σε
Gemeinderat von Konstanz
83 Υποστηρικτικό 23 σε Κωνσταντία (νομός)

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

83 Υποστηρικτικό 23 σε Κωνσταντία (νομός)

Η συλλογή ολοκληρώθηκε

  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2023
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Αρχειοθέτηση την 01.11.2023
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

03/04/2023, 10:33 π.μ.

Sehr geehrte Unterstützende,

die Petition wurde gemäß unserer Nutzungsbedingungen überarbeitet. Die temporäre Sperrung wurde wieder aufgehoben und die Petition kann nun weiter unterzeichnet werden.

Wir bedanken uns für Ihr Engagement!

Ihr openPetition-Team


31/03/2023, 4:42 μ.μ.

Nutzungsbeding Punkt 4. Quelle: neu
kontour-konstanz.de//


Neuer Titel: Ich unterstütze die Konstanzer Hoteliers bei Ihrem KampfPetition gegen die Tourismus- und Klimaabgabe.Klimaschutzabgabe

Neuer Petitionstext:

Seit dem 1.4.2023 erhebt die Stadt Konstanz eine Tourismus- und Klimaschutzabgabe. Ich unterstütze die Konstanzer Gastgeber und Gastgeberinnen bei ihrem Kampf gegen diese Abgabe..Abgabe.

kontour-konstanz.de


Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 0 (0 in Landkreis Konstanz)


31/03/2023, 4:23 μ.μ.

Dies ist ein Hinweis der openPetition-Redaktion:

Diese Petition steht im Konflikt mit Punkt 1.4 der Nutzungsbedingungen für zulässige Petitionen.

Bitte belegen Sie folgende Aussage mit einer Quelle (Link/ URL):
"Die Tourismus- und Klimaschutzabgabe, berechnet mit 5,6% des Brutto-Zimmerpreises vertreuert den Aufenthalt in Konstanz. Anstelle eines festen Betrages wie bisher bei der Kurtaxe ist die Höhe der Abgabe nicht sofort ersichtlich."


Περισσότερα για αυτό το θέμα Φόροι

1.402 Υπογραφές
17 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα