Регион: Германия

Sozialhilfe - Wiedereinführung des Lohnabstandsgebots

Вносителят на вносителя не е публичен
Петицията е адресирана
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
90 поддържащ 90 в / след Германия
Петицията приключи
  1. Започна 2018
  2. Колекцията приключи
  3. Подадено
  4. Диалог
  5. Завършен

Това е онлайн петиция des Deutschen Bundestags ,

Повече за тази тема

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition е да направи свободен и с нестопанска цел платформа, на която гражданите на обща загриженост в обществото, организира и участва в диалог с политиката.

openPetition International