Περιοχή: Σαξωνία
Ασφάλεια

#status6 - Helfergleichstellung in Sachsen jetzt!

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Sächsischer Landtag Petitionsausschuss
8.076 6.615 σε Σαξωνία
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε 2018
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

29/10/19, 8:11 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


30.10.2018 Πατήστε κριτική για Αρχές αναφοράς:

Katastrophenschützer bekommen viel Unterstützung


Petition in Zeichnung - Bitte werben Sie um Unterstützung für unsere Petition

7/8/18, 8:49 μ.μ. GMT-4

Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer unserer Petition,
Liebe Kameradinnen und Kameraden,

Am 12. August endet die Zeichnungsfrist für unsere Online-Petition. Über 6.000 Menschen aus ganz Deutschland haben uns bisher mit ihrer Unterschrift unterstützt. Die gute Nachricht: Die Petition ist vom Petitionsausschuss des Sächsischen Landtages bereits angenommen worden. Dennoch wäre es schön, wenn wir in einem letzten Endspurt, noch ein paar Unterstützer mehr gewinnen würden. Deshalb bitte ich Sie: Bitten Sie Freunde und Verwandte, Mitschüler oder Kommilitonen, Arbeitskollegen, Mitbewohner, Eltern, Kinder, Tanten, Onkel, Großeltern, Nachbarn unsere Petition zu unterschreiben. Wenn jeder Empfänger dieser E-Mail zwei Unterschriften einwerben würde, hätten wir 12.000 Unterschriften erreicht.
Warum habe ich den 12. August als Ende für die Unterschriftensammlung gewählt? Am 16. Oktober wird der Regierungsentwurf des Doppelhaushaltes 2019/2020 für den Freistaat Sachsen veröffentlicht und erstmals im Landtag diskutiert. Ende 2018 soll der Haushalt beschlossen werden. Schon nächste Woche wird klar sein, dass nicht nur die Helfer der "weißen Einheiten" unsere Petition unterstützen, sondern dass viele Bürgerinnen und Bürger in Sachsen unsere Forderung unterstützen. Für diese Unterstützung danke ich Ihnen im Namen aller Helfer und bitte Sie um ihre Hilfe beim Endspurt, bevor die Haushaltsverhandungen in Sachsen beginnen, in die wir unser Anliegen einbringen wollen.

Mit freundlichen Grüßen
Markus Kremser

Zugführer des 2. Katastrophenschutz-Einsatzzuges des Landkreises Görlitz
Initiator der Petition "#status6 | Helfergleichstellung in Sachsen jetzt"


Περισσότερα για αυτό το θέμα Ασφάλεια

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα