Kraj : Německo

Strahlenschutz - Änderung von Artikel 4, § 5 II NiSV

Navrhovatel není veřejný
Petice je adresována
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
107 107 v Německo
Petice byla dokončena
  1. Zahájena 2018
  2. Sbírka byla dokončena
  3. Předloženy
  4. Dialog
  5. Hotový

Toto je petice online des Deutschen Bundestags.

Více o tomto tématu

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní