Strahlenschutz - Änderung von Artikel 4, § 5 II NiSV

Kampanjer er ikke offentlig
Kampanje tas opp
Petitionsausschuss des Deutschen Bundestags
107 støttespillere 107 inn Deutschland
Oppropet ble fullført
  1. Startet 2018
  2. Samlingen er ferdig
  3. Innsendt
  4. Dialog
  5. Ferdig

Dette er en online petisjon des Deutschen Bundestags ,

Mer om dette emnet

Bidra til å styrke samfunnsdeltakelse. Vi vil gjøre bekymringene dine hørt mens du forblir uavhengig.

Fremme nå