Περιοχή: Ουλμ
Πολιτισμός

Ulla-Willick-Platz in Ulm

Η αναφορά απευθύνεται σε
Stadt Ulm
193 Υποστηρικτές 92 σε Ουλμ
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2019
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Petition wurde nicht eingereicht

Ώρα 07.02.2021 00:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team


Änderungen an der Petition

Ώρα 08.12.2019 15:20

Es handelt sich um einen Tippfehler bei Ulla/Ulli, autokorrekt


Neue Begründung: Die Schauspielerin Ulla Willick, die Grande Dame des Theater Ulm, ist im Oktober 2019 verstorben. Sie war 25 Jahre lang in Ulm engagiert und erhielt 2019 den Ehrenpreis des Ulmer Theaterpreises für ihr Lebenswerk.
Sie war bei Publikum und Kollegen beliebt, nicht nur aufgrund ihrer herausragenden Schauspielkunst. Ihre Persönlichkeit, ihr Stil, ihre Großzügigkeit und nicht zuletzt ihre kämpferische Art waren beeindruckend.
Ulla Willick hat sich an einen Baum angekettet, den die städtischen Mitarbeiter vor dem Theater fällen wollten.
Ulla Willick hat Sitzstreiks veranstaltet, wenn sie sich ungerecht behandelt gefühlt hat.
Ulla Willick hat sich Regisseuren und sogar Intendanten widersetzt, sie hat ihre Meinung laut gesagt und stets Zivilcourage gezeigt.
Das hat sie zu einem Vorbild für unzählige Menschen am Theater gemacht, gerade jungen Künstler*innen war sie ein wichtiges Role Model.
Ulla Willick war ein Original, bis zuletzt hat sie am Theater Ulm gespielt, sie hätte schon längst in Rente gehen können. Aber sie liebte die Bühne und war bis zu ihrem Tode eine schillernde Persönlichkeit, die wir vermissen werden.
Ulli Ulla Willick darf nicht vergessen werden!

Unterschriften zum Zeitpunkt der Änderung: 25 (15 in Ulm)


Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα