Hospodárstvo

Unser Karstadt muss bleiben!

Žiadateľ petície nie je verejný
Petícia je zameraná na
Geschäftsführung der GALERIA Karstadt Kaufhof GmbH
7 150 2 571 v Bergedorf
Žiadateľ petície neodovzdal petíciu.
  1. Zahájená 2020
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg
  5. Neúspešný

23. 08. 2021, 2:11

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-TeamViac o Hospodárstvo

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz