Widerspruch und Petition der Bürgerinitiative Beinerstadt und Umgebung gegen den Bau von Windkraftanlagen in der Gemarkung Beinerstadt/ Beinerstädter Höhe W11

Navrhovateľ
Petícia je zameraná na
Petitionsausschuss des Thüringer Landtages
295 295 v Durínsko
Zbierka bola ukončená
  1. Zahájená mája 2021
  2. Zbierka bola ukončená
  3. Predložené
  4. Dialóg s príjemcom
  5. Rozhodnutie

Toto je online petícia des Thüringer Landtages.

Preposielanie

Viac o

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz