Περιοχή: Γερμανία
Υγεία

Wir sind da. Auch in der Krise. Wenn man uns lässt. Ihre Hausärzt/innen. #Hausärztinnensindda

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Gesundheitsminister*innen der Länder
3.843 Υποστηρικτικό 3.761 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

3.843 Υποστηρικτικό 3.761 σε Γερμανία

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

25/05/2021, 2:11 π.μ.

Liebe Unterstützende,
der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
Ihr openPetition-Team

Περισσότερα για αυτό το θέμα Υγεία

10.750 Υπογραφές
468 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα