Περιοχή: Житомирська область
Εξωτερική πολιτική

Закрийте небо над Україною, вас ціла країна, всі за. Все населення України.

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Європейський Союз, ООН, НАТО
5 Υποστηρικτικό
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
5 Υποστηρικτικό
Η αναφορά αποσύρθηκε από τον αναφέροντα
  1. Ξεκίνησε Μαρτίου 2022
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβλήθηκε την 03.04.2022
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα