Περιοχή: Γκέρλιτς
Πολιτισμός

Das NOSTROMO in Görlitz muss bleiben

Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Octavian Ursu; Stadtrat von Görlitz
2.639 Υποστηρικτές 1.196 σε Γκέρλιτς
Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  1. Ξεκίνησε Δεκεμβρίου 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Προετοιμασία υποβολής
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Die Große Kreisstadt Görlitz plant am Donnerstag, den 17.12.2020, in der Stadtratssitzung mit dem Tagesordnungspunkt 4.6 die Vorlage zum „Zukünftiger Standort der Berufsfeuerwehr“, zu beschließen, für einen Neubau der Berufsfeuerwehr auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs zu plädieren. Im Rahmen dieser Neunutzung des Geländes ist der Rückbau des Gebäudes, welches durch uns, den Schall & Rauch e.V. als Betreiber des Clubs Nostromo genutzt wird, geplant.

Link hierzu: https://ris-goerlitz.zv-kisa.de/sitzungskalender.php

Αιτιολόγηση

Der Schall & Rauch e.V. betreibt seit 1999 mit seinen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern den Club Nostromo auf dem alten Schlachthofgelände in der Cottbuser Straße in Görlitz. Mit viel Engagement und persönlichem Einsatz planen wir verschiedene Veranstaltungsformate, diese werden ehrenamtlich mit viel Herzblut von uns durchgeführt. Ebenfalls kümmern wir uns um die Erhaltung der Räumlichkeiten, sowie deren regelmäßiger Wartung, Erfüllung von gesetzlichen Auflagen sowie der Neugestaltung der Location.

Durch die geplante Beschlussfassung wird das nächste Stück Subkultur in Görlitz verschwinden, welche generationenübergreifend durch unsere Gäste und uns gelebt wird. Von uns wird jährlich eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem die alljährliche große Aftershow-Party nach dem Altstadtfest in Görlitz, einer Rockabilly-Party, einem gruseligen Kinderhalloween sowie einer entsprechenden Abendveranstaltung für Erwachsene, der Bad-Taste und viele weitere mehr. Hier bieten wir unseren Gästen den Rahmen für ein Zusammenkommen, Feiern und Wiedersehen, auch zu Weihnachten.

Wir wollen bleiben! Das Ehrenamt, die Kultur und unser „Urgestein“ von Club sollen in Görlitz weiterleben. Mit einem Abriss des Gebäudes und der Neugestaltung sowie Nutzung des Geländes, wird uns jegliche Grundlage unseres Vereinslebens genommen und das Ehrenamt in Görlitz nicht wertgeschätzt.

Wir benötigen Eure Unterstützung, es geht um die Vielfalt der Görlitzer Kultur, Euren Club und das Leben des Ehrenamts.

Euer Nostromo-Team

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Schall & Rauch e.V. - Nostromo από Görlitz
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα