Περιοχή: Γκέρλιτς
Πολιτισμός

Das NOSTROMO in Görlitz muss bleiben

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Oberbürgermeister Octavian Ursu; Stadtrat von Görlitz
2.639 Υποστηρικτικό 1.196 σε Γκέρλιτς
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
2.639 Υποστηρικτικό 1.196 σε Γκέρλιτς
Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.
 1. Ξεκίνησε 2020
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Απέτυχε

Die Große Kreisstadt Görlitz plant am Donnerstag, den 17.12.2020, in der Stadtratssitzung mit dem Tagesordnungspunkt 4.6 die Vorlage zum „Zukünftiger Standort der Berufsfeuerwehr“, zu beschließen, für einen Neubau der Berufsfeuerwehr auf dem Gelände des ehemaligen Schlachthofs zu plädieren. Im Rahmen dieser Neunutzung des Geländes ist der Rückbau des Gebäudes, welches durch uns, den Schall & Rauch e.V. als Betreiber des Clubs Nostromo genutzt wird, geplant.

Link hierzu: https://ris-goerlitz.zv-kisa.de/sitzungskalender.php

Αιτιολόγηση

Der Schall & Rauch e.V. betreibt seit 1999 mit seinen ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern den Club Nostromo auf dem alten Schlachthofgelände in der Cottbuser Straße in Görlitz. Mit viel Engagement und persönlichem Einsatz planen wir verschiedene Veranstaltungsformate, diese werden ehrenamtlich mit viel Herzblut von uns durchgeführt. Ebenfalls kümmern wir uns um die Erhaltung der Räumlichkeiten, sowie deren regelmäßiger Wartung, Erfüllung von gesetzlichen Auflagen sowie der Neugestaltung der Location.

Durch die geplante Beschlussfassung wird das nächste Stück Subkultur in Görlitz verschwinden, welche generationenübergreifend durch unsere Gäste und uns gelebt wird. Von uns wird jährlich eine Vielzahl von Veranstaltungen durchgeführt, unter anderem die alljährliche große Aftershow-Party nach dem Altstadtfest in Görlitz, einer Rockabilly-Party, einem gruseligen Kinderhalloween sowie einer entsprechenden Abendveranstaltung für Erwachsene, der Bad-Taste und viele weitere mehr. Hier bieten wir unseren Gästen den Rahmen für ein Zusammenkommen, Feiern und Wiedersehen, auch zu Weihnachten.

Wir wollen bleiben! Das Ehrenamt, die Kultur und unser „Urgestein“ von Club sollen in Görlitz weiterleben. Mit einem Abriss des Gebäudes und der Neugestaltung sowie Nutzung des Geländes, wird uns jegliche Grundlage unseres Vereinslebens genommen und das Ehrenamt in Görlitz nicht wertgeschätzt.

Wir benötigen Eure Unterstützung, es geht um die Vielfalt der Görlitzer Kultur, Euren Club und das Leben des Ehrenamts.

Euer Nostromo-Team

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Petition wurde nicht eingereicht

  στον/-ην/-ο 20.12.2021

  Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Änderungen an der Petition

  στον/-ην/-ο 13.12.2020

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Περισσότερα για αυτό το θέμα Πολιτισμός

8.548 Υπογραφές
212 ημέρες υπόλοιπο
6.288 Υπογραφές
151 ημέρες υπόλοιπο
5.715 Υπογραφές
18 ημέρες υπόλοιπο

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα