Të nderuar Shqiptarë. Kudo që jeni dhe jetoni kjo esht nje peticion në interes të gjithëve. Vetëm Shqipëria dhe Kosova ndjehen me.te diskriminuar nuk u njihet asnjë e drejtë..per kete ju ftojmë bashkimi ben fuqinë...Respekte Shqiptarë anembanë

user profile picture

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international