Εκλεγμένος επρόσωπος Abdulselam Dogan

Rat der Stadt σε Barsinghausen


Abdulselam Dogan
κόμμα: B90/GRÜNE
εκλογή: 2021
Αξίωμα: Ratsherr
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα