Εκλεγμένος επρόσωπος Albert Richter

Stadtrat σε Korschenbroich

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Spielwiese im Eickerender Feld für die Kinder und Jugendlichen!

  SPD, τελευταία έκδοση 02.07.2021

    Διαφωνώ.

  Warum bin ich für den Bau des Kindergartens auf der „Grünfläche“ im Eikerender Feld!

  Kommunalpolitik ist ein Abwägungsprozess und der Versuch viele Menschen mit in die Entscheidungen einzubinden. Als Mitglied des Stadtrates – auch im Planungsausschuss – prüfen wir bei jeder Planung, ob Gemeinbedarfsflächen(u.a. auch Kindergärten) notwendig sind. Der Wirksamkeit der rechtlich verbindlichen Planung für eine Fläche und der Realisierung der jeweiligen Maßnahme sind leider nicht immer zeitnah zusammenhängend. Die beiden Zeitpunkte können Jahre auseinanderliegen.

  Natürlich stelle ich mir auch immer die Frage ob alle Informationen zum Zeitpunkt der Entscheidung vorliegen. Aus meiner Sicht ja – alle rechtlich verbindlichen Planungen sind

  Περισσότερα


Albert Richter
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2020
Αξίωμα: 2. stellvertretender Bürgermeister
Ιστοσελίδα: https://korschenbroich.de/heimat-leben/buergermeister.html
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα