изборни длъжности Alexander Spangenberg

Gemeinderat в / след Ладенбург


Alexander Spangenberg
страна : Bündnis 90/Die Grünen
избори: 2024
функция: 2. Bürgermeisterstellvertreter
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега