volení zástupci Alfred Merten

Gemeinderat v Schwarzenbruck


Alfred Merten
Strana: Freie Wähler
skupina : FWG
volební : 2026
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International