Zvolení zástupcovia ľudí Alfred Merten

Gemeinderat v Schwarzenbruck


Alfred Merten
Politický večierok: Freie Wähler
zlomok: FWG
Nové voľby: 2026
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International