Λαϊκή εκπρόσωπος Ameli Erhard

Kreistag σε Landkreis Starnberg - Έχει παραιτηθεί


Ameli Erhard - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition