Εκλεγμένος επρόσωπος André Bengel

Stadtrat σε Βάισενμπουργκ ιν Μπάγιερν

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Ja zum kommunalen Wohnungsbau auf dem Gassla-Areal - Faire Miete in guter Lage für alle!

  SPD, τελευταία έκδοση 15.01.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Die SPD-Stadtratsfarktion hat die Idee des Oberbürgermeisters für einen kommunalen Wohnungsbau auf dem "Gassla-Bauer-Areal" von Anfang an unterstützt und für einen sehr guten Vorschlag gehalten. Als Fraktionsvorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion stehe ich nach wie vor voll hinter diesem Vorhaben. Das "Gassla-Bauer-Areal" ist ein perfektes Grundstück um nahe der Altstadt bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, ist eine der wichtigsten Aufgaben der kommunalen Verwaltung in unserer Zeit. Diese Aufgabe ist Teil der Agenda 2030, die laut Stadtratsbeschluß für Weißenburg gilt. Dass, die Fraktionen der CSU, der FW und Teile der Grünen auf diesem Grundstück lieber parkende Autos als zufrieden wohnende Menschen sehen wollen,

  Περισσότερα


André Bengel
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition