представител на хората Andrea Ritter

Stadtrat в / след Viersen

Andrea Ritter
страна : SPD
фракция: SPD
избори: 2020
функция: Ratsmitglied
Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Andrea Ritter
Подаване на сигнал за грешки в данните

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега

openPetition International