Εκλεγμένος επρόσωπος Andreas Müßener

Γνωμοδότηση για την αναφορά Sechs Klassen an der Gesamtschule Wermelskirchen

fraktionslos τελευταία επεξεργασία στο 26/09/2023

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Der Wählerverein Zukunft Wermelskirchen e.V., von unseren Bürgern 2020 als Fraktion in den Rat der Stadt gewählt, möchte aus der erfolgreichen Petition unserer Wermelskirchener Bürger folgendes Fazit ziehen.

1. Getreu nach dem Motto „Kein Wermelskirchener Kind wird gezwungen sein, in einer anderen Stadt eine Schule zu besuchen“ wird zeitnah ein öffentlicher Informationsabend im Bürgerzentrum stattfinden, um einen tragfähigen Konsens zwischen Bürgern, Eltern, Politik und Verwaltung zu finden. Hierfür sollten alle Möglichkeiten in Bezug auf verfügbaren oder neu zu schaffenden Raum geprüft werden. Mehr Transparenz von Seiten der Verwaltung und Kooperation mit den Eltern.

2. Der Informationsabend ist deswegen schon so wichtig, um auch allgemein diese Form und den Erfolg der Bürgerbeteiligung sowie die Mühe und Anstrengung der Eltern zu diesem Thema zu würdigen. 143 %-Quorum-Erfolg in so kurzer Zeit sollte nicht ergebnislos bleiben. Bereits das ehrenamtliche Bürobeteiligungsprojekt inkl. erfolgreicher Petition „Radio Hilgen WK - Zwei Städte, ein Sender“ blieb bis jetzt unbeachtet. Diesen fatalen Weg können wir uns gegenüber dem Bürger nicht mehr leisten.

3. Sollte der Informationsabend zu keinem Ergebnis führen, so ist entweder der Ratsbeschluss hinzunehmen oder aber im nächsten Schritt ein Bürgerbegehren durchzuführen. Wir setzen auf einen erfolgreichen Ausgang dieses Abends. Bürgervertreter (Politik) und Bürger sollten hier eine gemeinsame Linie finden, um die Anzahl der zufriedenen Bürger deutlich zu erhöhen.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Friedliche Innenstadt Wermelskirchen

fraktionslos

τελευταία εγγραφή στο 18/09/2019
Καμία απάντηση

Andreas Müßener
κόμμα: fraktionslos
Νέες εκλογές: 2020
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα