Zástupca ľudu Anja Voges

Stadtrat v Goslar


Anja Voges
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD Ratsfraktion
Nové voľby: 2021
funkcia: Ratsfrau
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz