Εκλεγμένος επρόσωπος Anton Maier

Kreistag σε Landkreis Starnberg - Έχει παραιτηθεί

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Alternativer Standort AWISTA Müllumladestation

  Grüne τελευταία έκδοση 23.10.2018

  Καμία επίσημη δήλωση.

  Derzeit wird untersucht, ob die beiden Flächen zur Realisierung der Vorhaben des AWISTA gleichermaßen geeignet sind. Eine Stellungnahme vor dem Ergebnis verbietet sich. Der betroffene Landkreis hat mehr als 22.000 Einwohner. Das Quorum ist also irgendwo bei 0,6 %

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Kein Gewerbegebiet im Unterbrunner Holz

  Grüne τελευταία έκδοση 28.02.2018

  Καμία επίσημη δήλωση.

  Der Kreistag wird mit dieser Angelegenheit, die in die Zuständigkeit der Gemeinde Gauting fällt, nur deshalb befasst, weil Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet herausgenommen werden müssen, um sie zu versiegeln. Also wie Gilching und Schorn ein weiteres Beispiel für den in Bayern grassierenden Flächenfraß. Die Herausnahme von Bannwaldflächen aus dem Landschaftsschutz ist sehr kritisch zu bewerten. Der Landkreis wird dadurch nicht an Lebensqualität gewinnen.


Anton Maier - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: Grüne
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition