Εκλεγμένος επρόσωπος Axel Weber

Κοινοβούλιο: σε Bernkastel-Kues


Dr. Axel Weber
κόμμα: UBU
Κοινοβουλευτική ομάδα: UBU
εκλογή: 2024
Αξίωμα: Vorsitzender der UBU
Ιστοσελίδα: https://ubu-bks.de/Kontakt/
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα