Εκλεγμένος επρόσωπος Benjamin Koch-Böhnke

Γνωμοδότηση για την αναφορά Rettet die Karawane! Wir fordern einen Hort für junge Menschen mit Behinderungen.

Die Linke τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Sehr geehrte Damen & Herren!

In einem Sozialstaat sollte die Betreuung von hilfsbeduerftigen Menschen eine Selbstveraendlichkeit sein und zwar unabhaehing vom Geldbeutel der Eltern oder anderer Verwandter! Auch hier im Landkreis! Fuer mich und meiner Partei, ein Grundsatz!


Mit frundlichen Gruessen
Benjamin Koch-Boehnke
DIE LINKE

Benjamin Koch-Böhnke
κόμμα: Die Linke
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα