përfaqësues Benjamin Koch-Böhnke

Opinion mbi peticionin Rettet die Karawane! Wir fordern einen Hort für junge Menschen mit Behinderungen.

Die Linke modifikuar për herë të fundit në 28.04.2016

Pajtohem / kryesisht pajtohem .
Unë jam në favor të një seance dëgjimore publike në komitetin teknik.
unë mbështes një dëgjim publik në Parlament / plenar.

Sehr geehrte Damen & Herren!

In einem Sozialstaat sollte die Betreuung von hilfsbeduerftigen Menschen eine Selbstveraendlichkeit sein und zwar unabhaehing vom Geldbeutel der Eltern oder anderer Verwandter! Auch hier im Landkreis! Fuer mich und meiner Partei, ein Grundsatz!


Mit frundlichen Gruessen
Benjamin Koch-Boehnke
DIE LINKE

Benjamin Koch-Böhnke
parti : Die Linke
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani