Εκλεγμένος επρόσωπος Bernd Janssen

Gemeinderat σε Zetel

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine weitere Genehmigung für den Bau des "Autohofs" Ellens

  Die Grünen, τελευταία έκδοση 02.08.2020

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

  Der Autohof geht auf Planungen aus 2008 und vorher zurück. Schon damals war ich für den Erhalt der Landschaft und der Natur in Ellens und gegen einen Autohof. Das gilt auch heute noch.
  Der Eingriff in Natur und Landschaft ist irreparabel und unverantwortlich. Er findet mit pauschalen Argumenten wie ökonomische Ausstrahlung und Wertschöpfung keine Rechtfertigung.
  Ganz im Gegenteil, die Ausbeute an Arbeitsplätzen und Steuereinnahmen wird, allein bezogen auf die der Natur geraubten Flächen, allenfalls marginal sein. Von den sonstigen Beeinträchtigen wie Verkehr, Lärm- und Lichtemissionen etc. ganz zu schweigen.
  Auch die finanziellen Vorleistungen der Gemeinde für den Bau eines Kreisels und die Abnahme der Abwässer des Autohofes sind da noch nicht

  Περισσότερα


Bernd Janssen
κόμμα: Die Grünen
Κοινοβουλευτική ομάδα: Die Grünen
εκλογή: 2021
Αξίωμα: ordentliches Mitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα