Zvolení zástupcovia ľudí Bernhard von Rothkirch

Stadtrat v Frechen


Bernhard von Rothkirch
Politický večierok: FDP
Nové voľby: 2020
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International