volení zástupci Bernhard von Rothkirch

Stadtrat v Frechen


Bernhard von Rothkirch
Strana: FDP
volební : 2020
Nahlaste chyby v datech

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní

openPetition International