Λαϊκή εκπρόσωπος Birgit Pollhans

Stadtrat σε Geseke

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Grundschulkonzept Für Geseke: Wir Fordern Den Erhalt Aller Bestehenden Grundschulstandorte!

  BG, τελευταία έκδοση 14.04.2021

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
  ✓   Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
  ✓   Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

  Ich setze mich für die Beibehaltung der drei Grundschulstandorte in der Kernstadt ein!

  U.a. nachfolgende Fragen gilt es für mich bzw. unsere Fraktion zu klären:
  1.) Warum der extreme Zeitdruck seitens der Verwaltungsspitze?
  2.) Der anlassbezogene Schulentwicklungsplan (§ 80 Abs. 6 SchulG NRW und § 76 Abs. 1-6 SchulG NRW) sollte VOR einer Grundsatzentscheidung über die Anzahl der Grundschulstandorte vorliegen. Die Erstellung soll nach Aussage der Verwaltung jedoch erst nach der Beschlussfassung erfolgen.
  3.) Wann sollen beteiligte Gremien (Schulkonferenzen, Eltern...) befragt werden?
  4.) Auf welcher Datenlage beruht Aussage der gpd, dass der Standort Marienschule von Schließung bedroht ist? (§ 82 Abs. 2 SchulG NRW)
  5.) Warum Fokus auf Alfred-Delp

  Περισσότερα


Birgit Pollhans
κόμμα: BG
Κοινοβουλευτική ομάδα: BG
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition