Εκλεγμένος επρόσωπος Boris-Georg Frhr. v.d.Bussche-Haddenhausen

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt des Fritz-Reuter-Gymnasiums in Dannenberg (Elbe) und der vielfältigen Schullandschaft

FDP τελευταία επεξεργασία στο 28/04/2016

Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich gehe noch etwas weiter und unterstütze Ihren Antrag im Parlament selbst dann, wenn sich nicht genügend andere Vertreter finden lassen.

Ich hätte eine Kooperative Gesamtschule akzeptiert. Diese ist aber nicht mehr vorgesehen. Die jetzigen Pläne (eines Großteils) der Gruppe X werden von mir nicht unterstützt. Die FDP Lüchow-Dannenberg hat sich in den letzten Wochen zu der Frage des vollständigen Erhalts des FRG in der Presse geäußert. Ich bin davon überzeugt, daß es auch einige andere Vertreter der Gruppe X gibt, die unsere ablehnende Haltung tragen. Nur besteht dort möglicherweise ein Fraktionszwang, der abweichende Einzelmeinungen nicht vollständig "akzeptiert". Diese Beeinträchtigung des "Freien Mandats" ist ein Dauerkonflikt in der parlamentarischen Demokratie. Allerdings denke ich, daß bei regionalen Interessenkonflikten die Fraktionen ihren Mitgliedern eine freie Entscheidung überlassen sollten.
Leisten Sie weiter Überzeugungsarbeit bei den übrigen Mitgliedern der Gruppe X. Gutes Gelingen
Mit freundlichen Grüßen
Boris Frhr.v.d.Bussche

Boris-Georg Frhr. v.d.Bussche-Haddenhausen
κόμμα: FDP
Νέες εκλογές: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα