Εκλεγμένος επρόσωπος Bruno Missler

Γνωμοδότηση για την αναφορά Lorch am Rhein Erhöhung der Grundsteuer A & B

CDU, τελευταία επεξεργασία στις 28/5/20

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Wie kann man nur als Bürgermeister der Stadt Lorch einen solch schlimmen Luftballon starten und die Bürger der Stadt in Angst und Schrecken versetzen; obwohl völlig klar ist, dass das Parlament niemals einer solch drastischen Steuererhöhung zustimmen wird.
Wie kann man nur den Magistrat, die Stadtverordneten und die Aufsichtsgremien derart brüskieren und gleichzeitig um Zusammenhalt und konstruktive Mitarbeit bitten ?? Hätte der Bürgermeister nicht schon im Vorfeld in konstruktiver Runde seine Vorschläge vorbringen können, bevor nun jede Menge Porzellan zerschlagen wurde ? Es hätte Herrn Ressler auf jeden Fall geholfen, wenn er als Stadtrat oder Stadtverordneter eine Zeitlang gründliche Erfahrung hätte sammeln können.
Ich bin seit etlichen Jahren im Parlament der Stadt Lorch und muss mich nun schimpfen lassen als "Gehilfe" von Jürgen Helbing eine herbeigeredete Situation mitverantworten zu müssen. Lorch hatte seit 2017 ein Einnahmeproblem, man hatte damals mit Gewerbeeinnahmen aus der Windenergie gerechnet - diese Einnahmen kamen leider nicht.
Durch die unfaire Rhetorik der letzten Wochen ist in Lorch eine schlimme Situation entstanden die leider nur Verlierer hinterlässt.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Freiwillige Feuerwehr Lorchhausen muss eigenständig bleiben!

CDU
τελευταία επικοινωνία στο 31/3/15
Καμία απάντηση

Bruno Missler
κόμμα: CDU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CDU
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα