Λαϊκή εκπρόσωπος Céline Lauer

Gemeinderat σε Eichenau

  Γνωμοδότηση για την αναφορά Keine Hauptbuslinie durch die Wohnstraße - Allinger Straße in Eichenau

  CSU, τελευταία έκδοση 07.07.2020

  Απόφαση υπομάδας, δημοσιεύτηκε από Céline Lauer. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας CSU

  Sehr geehrte Damen und Herren,

  für die hier aufgelisteten Mitglieder der CSU-Fraktion finden Sie die offizielle Stellungnahme zu Ihrem Anliegen auf der Homepage unserer Fraktion www.csu-eichenau.de.

  Mit freundlichen Grüßen

  Céline Lauer


Céline Lauer
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzende
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition