Zástupca ľudu Céline Lauer

Gemeinderat v Eichenau


Céline Lauer
Politický večierok: CSU
zlomok: CSU
Nové voľby: 2026
funkcia: Fraktionsvorsitzende
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International