Zástupca ľudu Christa Bauer-Schmidt

Kreistag v Landkreis Göttingen


Christa Bauer-Schmidt
Politický večierok: SPD
zlomok: SPD
Nové voľby: 2021
Nahláste chyby v údajoch

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz

openPetition International