Λαϊκή εκπρόσωπος Christine Szakun-Hoch

Stadtrat σε Καϊζερσλάουτερν - Έχει παραιτηθεί

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Pfaff erhalten - Stadt gestalten!

    SPD, τελευταία έκδοση 26.02.2016

    Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ. Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας SPD

    Die Entscheidung ist ein Beschluss der SPD Fraktion


Christine Szakun-Hoch - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: SPD
Κοινοβουλευτική ομάδα: SPD
εκλογή: 2024
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition