Εκλεγμένος επρόσωπος Christoph Podstawa

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für den Erhalt der Haupt- und der Realschule Bleckede

DIE LINKE τελευταία επεξεργασία στο 26/06/2017


Καμία επίσημη δήλωση.

Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Die Linke. Lüneburg engagiert sich auf unterschiedlichen Ebenen für ein gerechtes Schul- und Bildungssystem. Das aktuelle Bildungssystem reproduziert soziale Ungleichheit und ist daher äußerst ungerecht. Studien beweisen, dass bei gleicher Leistung je nach sozialer Herkunft unterschiedliche Noten und unterschiedliche Empfehlungen ausgesprochen werden. Schule bewertet also die soziale Herkunft und nicht das schulische Leistungsvermögen. Dies lehnen wir strikt ab!

Wir stehen den Zielen der Initiative daher kritisch gegenüber, weil sie dem Status quo verteidigen. Die Forderungen lösen nicht die Probleme. Wir teilen aber die Bedenken, die mit einer Zusammenführung der Haupt- und Realschule zu einer Oberschule bestehen. Mit der Zusammenführung stehen Schüler*innen, Lehrkräfte und Eltern vor kaum zu bewältigenden Herausforderungen alleine dar. Unter den gegebenen Bedingungen ist Inklusion und Unterricht auf hohem Niveau kaum zu bewerkstelligen.

Hier versagt die rot-grüne Landesregierung auf ganzer Linie. Kaum ein Bundesland gibt weniger Geld pro Schüler*in aus als Niedersachsen. Der Durchschnitt liegt bei 6.700€. Hamburg, Berlin und Thüringen heben den Schnitt mit 8.500 € bzw. 8.300 € pro Schüler*in. Niedersachsen fährt ausgerechnet hier einen irrsinnigen Sparkurs: 6400€ im Jahr pro Schüler*in ist viel zu wenig und unverantwortlich. (vgl.: HAZ, 8.2.2017: „So viel Geld gibt Niedersachsen für Schüler aus“, www.haz.de/Nachrichten/Politik/Deutschland-Welt/So-viel-Geld-gibt-Niedersachsen-fuer-Schueler-aus)

Wir regen die Initiative an, Ihre Ziele neu zu formulieren und laden Sie ein, gemeinsam für
- den flächendeckenden Ausbau von Integrierten Gesamtschulen,
- eine spürbare Verkleinerung der Klassengrößen an allen Schulformen,
- eine greifbare Erhöhung des Personalschlüssels sowohl bei Lehrkräften als auch bei der Schulsozialarbeit an allen Schulformen
- und eine deutliche Erhöhung des Bildungsetats des Landes Niedersachsen
zu streiten.

Das Geld für diese Maßnahmen ist da. Es wird jedoch nicht in das Bildungssystem und die Zukunft unserer Kinder investiert, sondern in wahnwitzige Projekte wie das Zentralgebäude der Leuphana.

Bildung ist Ländersache. Bei der Landtagswahl im Januar 2018 haben Sie die Möglichkeit für eine zukunftsorientierte Bildungspolitik zu stimmen. Die Linke formuliert hier klare Forderungen und Standpunkte.

Mit solidarischen Grüßen
Christoph Podstawa
(Kreistagsabgeordneter Die Linke.)

Γνωμοδότηση για την αναφορά Für bessere Busverbindungen zwischen Artlenburg/Brietlingen und Lüneburg

DIE LINKE

τελευταία εγγραφή στο 25/11/2016
Καμία απάντηση

Christoph Podstawa
κόμμα: DIE LINKE
Νέες εκλογές: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Bitte auswählen ...
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα