Λαϊκή εκπρόσωπος Claudia Riemensperger

Marktgemeinderat σε Meitingen


Claudia Riemensperger
κόμμα: CSU
Κοινοβουλευτική ομάδα: CSU/JBU
εκλογή: 2026
Αξίωμα: Marktgemeinderätin
Ιστοσελίδα: https://meitingen.ratsinfomanagement.net/kontaktformular/?__=UGhVM0hpd2NXNFdFcExjZUzUNBRiJJ01Tocp7Tnbhfz2jCUWfjap0nRHI1N-Z6mP
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα