Λαϊκή εκπρόσωπος Dagmar Keller-Bartel

Kreistag σε Rheinisch-Bergischer Kreis

    Γνωμοδότηση για την αναφορά Polizeiwache für Wermelskirchen

    BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
    γραμμένο στις 01.11.2018
    Καμία απάντηση


Dagmar Keller-Bartel
κόμμα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Κοινοβουλευτική ομάδα: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
εκλογή: 2020
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα
Ειμαι Dagmar Keller-Bartel

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα