Εκλεγμένος επρόσωπος Daniel Schrader

Γνωμοδότηση για την αναφορά Die Erich Kästner Schule darf nicht verkauft werden

GRÜNE τελευταία επεξεργασία στις 16/4/15

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας
  Διαφωνώ.

Als Mitglied des Kreistages erwarte ich,das sich dem Thema in den jeweiligen Ausschüssen angenommen wird. Bisher liegen auch uns keine weiteren Informationen über ein eventuelles Kaufvorhaben vor. Der Förderschulstandort in Garßen läuft auf absehbare Zeit aus, daher wollen wir uns einer möglichen Nachnutzung nicht verschließen. Sollte das Schulgebäude in Zukunft verkauft werden, werden wir uns natürlich dafür einsetzen, das die Lerngruppen bestehen bleiben. Um genauer auf die Thematik eingehen zu können, fehlen wie gesagt weiterführende Informationen.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Nein zur Y-Trasse!

GRÜNE τελευταία επεξεργασία στις 2/12/14

  Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Daniel Schrader
κόμμα: GRÜNE
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα