Εκλεγμένος επρόσωπος Eckhard Fascher

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der OBS Hattorf/Wulften

Linke/Piraten/Partei, τελευταία επεξεργασία στο 01/03/2018

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Linke/Piraten/Partei
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Ich habe mich im Schulausschuss für den Erhalt der OBS Hattorf ausgesprochen, da ich nicht möchte, dass im Schnellverfahren Schulen gegen den Willen der Betroffenen geschlossen werden. In Adelebsen und Rosdorf haben wir gesehen, welche negativen Konsequenzen die Schließung eines Schulstandortes haben kann. Die starken Proteste der Betroffenen zeigen deutlich, dass die Schule eine Zukunft hat, da es genügend Menschen gibt, die sich für sie engagieren.

Γνωμοδότηση για την αναφορά Wir wollen die IGS Duderstadt als Schule für ALLE

Linke/Piraten/Partei, τελευταία επεξεργασία στο 26/04/2017

Η βάση λήψης αποφάσεων είναι απόφαση της ομάδας Linke/Piraten/Partei
Συμφωνώ / Μάλλον συμφωνώ.

Υποστηρίζω μία αίτηση στο κοινοβούλιο, αν και εφόσον την στηρίξουν και αρκετοί άλλοι αιρετοί εκπρόσωποι.
Είμαι υπέρ μιας δημόσιας ακρόασης μπροστά την Τεχνική Επιτροπή.
Προτιμώ μια ανοιχτή ακρόαση στο κοινοβούλιο/συμβούλιο.

Seit langem setzt sich meine Fraktion und ich persönlich als Mitglied im Schulausschuss für mehr Gesamtschulen ein. Damit wollen wir mehr Chancengleichheit bei der schulischen Bildung erreichen. Der Erhalt der IGS Duderstadt und die Übernahme durch den Landkreis ist die Chance diese Schulform für den östlichen Landkreis zu erhalten. Unsere Gruppe LINKE-PIRATEN-PARTEI hat im Kreistag einen entsprechenden Antrag gestellt. Auch die erfolgreiche Petition macht uns zuversichtlich, dass genügend Eltern ihre Kinder an eine öffentliche Duderstädter IGS anmelden werden. Die Zusage des Bistums, im Sommer erneut Schüler für die fünfte Klasse aufzunehmen, sollte jetzt für Verhandlungen zwischen der Kirche und den Landkreis genutzt werden, um eine öffentliche IGS zu ermöglichen.

Dr. Eckhard Fascher
κόμμα: Die Linke
Κοινοβουλευτική ομάδα: Linke/Piraten/Partei
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Fraktionsvorsitzender
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα