Λαϊκός/η επρόσωπος Elfi-Jacqueline Meyer

Gemeinderat σε Οϊτίν


Elfi-Jacqueline Meyer
κόμμα: FDP
Κοινοβουλευτική ομάδα: FDP
εκλογή: 2023
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα