Λαϊκή εκπρόσωπος Erika Böker

Γνωμοδότηση για την αναφορά Der Kampf um den Badepark Berenbostel 2.0

SPD τελευταία επεξεργασία στο 30/05/2016

Καμία επίσημη δήλωση.

Ich unterstüzte voll und ganz den Kampf um die Erhaltung nicht nur das Badeparks Berenbostel, sondern auch des Hallenbades Planetenring. Meine Hoffnung ist, dass das Bürgerbegehren in einen Bürgerentscheid mündet und Erfolg hat.

Erika Böker
κόμμα: SPD
Νέες εκλογές: 2021
Αξίωμα: Ratsmitglied
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα