Εκλεγμένος επρόσωπος Erwin Fußeder

Gemeinderat σε Bodenkirchen - Έχει παραιτηθεί


Erwin Fußeder - Έχει παραιτηθεί
κόμμα: FWG Bodenkirchen
εκλογή: 2026
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

Διεθνές openPetition