përfaqësues Erwin Fußeder

Gemeinderat Bodenkirchen - heq dorë


Erwin Fußeder - heq dorë
parti : FWG Bodenkirchen
zgjedhjet e ardhshme : 2026
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani

openPetition International