Εκλεγμένος επρόσωπος Frank Stoll

Kreistag σε Landkreis Lüneburg


Frank Stoll
κόμμα: DIE LINKE
Κοινοβουλευτική ομάδα: Fraktionsvorsitzender
εκλογή: 2021
Εκλογική περιφέρεια: Bitte auswählen ...
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα