Εκλεγμένος επρόσωπος Friedrich Mönkemeyer

Γνωμοδότηση για την αναφορά Erhalt der HOMBURG OBERSCHULE Stadtoldendorf

SPD τελευταία επεξεργασία στις 2/3/15

  Καμία επίσημη δήλωση.

Von Seiten der Oberschule wird inzwischen die Auffassung vertreten, dass sie IGS werden will. Die Petition ist daher obsolet und die Elternbefragung ist abzuwarten.

Friedrich Mönkemeyer
κόμμα: SPD
επανεκλογή: 2021
Αναφέρετε σφάλματα στα δεδομένα

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα