përfaqësues Friedrich Mönkemeyer

Opinion mbi peticionin Erhalt der HOMBURG OBERSCHULE Stadtoldendorf

SPD modifikuar për herë të fundit 2.3.15

  Asnjë deklaratë.

Von Seiten der Oberschule wird inzwischen die Auffassung vertreten, dass sie IGS werden will. Die Petition ist daher obsolet und die Elternbefragung ist abzuwarten.

Friedrich Mönkemeyer
parti : SPD
zgjedhjet e ardhshme : 2021
Raportoni gabimet në të dhëna

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani